به نام مولا
جمعه 28 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : یوسف.. نورایی مطلق

See the source image


در روایت اهل بیت ع امده است که اگر مردم قدر وارزش سه چیز را میدانستند برای انجام دادن ان وسبقت در انجام ان بر روی همدیگر شمشیر  میکشیدند این قدر ومنزلت بالای این اعمال را میرساند که چقدر خیر وبرکت درانها نهفته است 1- زیارت قبر حسین بن علی ع در کربلا است 2- صف اول نماز جماعت است 3- دعای سحر ماه مبارک رمضان که از امام باقر ع منقول است

مبادا دراین ماه مبارک ازاین دعا غافل باشی وفقط ندای ان  از رادیو یا تلویزیون به گوش تو برسد وفکر کنی این دعا فقط برای بیدار نگه داشتن تو دراین ساعت ملکوتی بیان شده است اولا این دعا انقدر ازنظر کلامی از فصاحت و بلاغت کلامی غنی است که فقط از ذهن ائمه اطهار که  که برگزیدگان خدای تعالی بعد از رسول خدا ص هستند تراوش کرده است ان هم از امامی چون محمد باقر ع که شکافننده علم بوده است  این دعا چگونه از فکر واندیشه این امام همام جاری شده است به احتمال قوی به اذن واراده حق تعالی بوده است همان طور که قران بر قلب نازنین محمد مصطفی تلقی شده است این دعا نیز به اذن خدا بر قلب نازنین محمد باقر ع تلقی شده وانشاء شده وبه دست ما رسیده است قدر شیعه بودن خود را بدانید سوگند به خدای کعبه برادران الهن تسنن ما از این موهبت ها بی بهره هستند فرق ما با انان در همین دعاهای وارده از اهل بیت است شیعیان ما بواسطه همین دعاها است که به مراتب عالی عرفانی دست می یابند وبه کمال میرسند برادران اهل سنت در سحر رمضان از چه دعایی بهره میبرند اگر  نمونه به فصاحت وبلاغت دعای سحر ما دارند ازانها میخواهم که نمونه ای ازان را برای ما ارسال کنند تا ما هم استفاده کنییم  العبد یوسف نورایی مطلق رمضان 1439

سید بن طاووس در اقبال برای سحر ماه رمضان دعای ذیل را ـ که به دعای سحر معروف است ـ از امام رضا علیه‌السلام نقل می‌کند که ایشان فرموده‌اند:

این دعا دعایى است كه حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سحرهاى ماه رمضان می‌خواندند ومی‌فرمودند در این دعا اسم اعظم الهی وجود دارد و دعای مباهله می‌باشد.

See the source imageبه نام خدا
 اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ بَهاَّئِکَ


خدایا از تو خواهم به درخشنده ترین مراتب


بِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهاَّئِکَ بَهِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِبَهاَّئِکَ کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى


درخشندگیت با اینکه تمام مراتب آن درخشنده است خدایا درخواست کنم به همه مراتب درخشندگیت خدایا از


اَسْئَلُک مِنْ جَمالِک بِاَجْمَلِهِ وَکلُّ جَمالِکَ جَمیلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک


تو خواهم به زیباترین مراتب جمالت با اینکه تمام مراتب جمالت زیبا است خدایا از تو خواهم


بِجَمالِکَ کلِّهِاَ اللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ جَلالِک بِاَجَلِّهِ وَکلُّ جَلالِکَ


به همه مراتب جمالت خدایا از تو خواهم به باشکوهترین مراتب جلالت با اینکه تمام مراتب جلال تو


جَلیلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِجَلالِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ


باشکوه است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت خدایا از تو خواهم به


عَظَمَتِک بِاَعْظَمِها وَکلُّ عَظَمَتِکَ عَظَیمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک


بزرگترین مرتبه عظمتت با اینکه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا از تو خواهم


بِعَظَمَتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسَئَلُک مِنْ نُورِکَ بِاَنْوَرِهِ وَکلُّ نُورِکَ نَیرٌ


به همه مراتب عظمتت خدایا از تو خواهم به نورانى ترین مراتب روشنیت با اینکه تمام مراتب روشنیت نورانى است


اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِنُورِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ رَحْمَتِک


خدایا از تو خواهم به همه مراتب نورت خدایا از تو خواهم به وسیعترین مراتب رحمتت با اینکه تمام مراتب رحمتت


بِاَوْسَعِها وَکلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِرَحْمَتِک کلِّها


وسیع است خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت


اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ کلِماتِک بِاَتَمِّها وَکلُّ کلِماتِکَ تاَّمَّةٌ اَللّهُمَّ


خدایا از تو خواهم به تمامترین کلمات (و سخنانت ) با اینکه همه سخنانت تمام است خدایا


اِنّى اَسْئَلُک بِکلِماتِک کلِّهَا اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ کمالِک بِاَکمَلِهِ


از تو خواهم به همه سخنانت خدایا از تو خواهم به کاملترین مرتبه کمالت با اینکه


وَکلُّ کمالِکَ کامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِکمالِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى


تمام مراتب کمالت کامل است خدایا از تو خواهم به همه مراتب کمالت خدایا از تو


اَسْئَلُک مِنْ اَسماَّئِک بِاَکبَرِها وَکلُّ اَسْماَّئِکَ کبیرَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک


خواهم به بزرگترین نامهایت با اینکه تمام نامهایت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه


بِاَسْماَّئِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ عِزَّتِک باَعَزِّها وَکلُّ عِزَّتِکَ


نامهایت خدایا از تو خواهم به عزیزترین مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت


عَزیزَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِعِزَّتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ


عزیز است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت خدایا از تو خواهم به حق گذراترین


مَشِیتِک بِاَمْضاها وَکلُّ مَشِیتِکَ ماضِیةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِمَشِیتِک


مشیتت گرچه تمام مراتب مشیتت گذرا است خدایا از تو خواهم


کلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ قُدْرَتِک بِالْقُدْرَةِ الَّتى اسْتَطَلْتَ بِها عَلى


تمام مراتب مشیتت خدایا از تو خواهم به حق آن قدرتت که احاطه پیدا کردى بدان بر


کلِّشَىْءٍ وَکلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطیلَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِقُدْرَتِک کلِّها


هر چیز گرچه تمام مراتب قدرتت چنین است خدایا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت


اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ عِلْمِک بِاَنْفَذِهِ وَکلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّى


خدایا از تو خواهم به حق نافذترین مراتب دانشت گرچه تمام مراتب دانشت نافذ است خدایا از تو


اَسْئَلُک بِعِلْمِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ قَوْلِک بِاَرْضاهُ وَکلُّ قَوْلِکَ


خواهم به تمام مراتب دانشت خدایا از تو خواهم به حق پسندیده ترین سخنانت با اینکه همه سخنانت


رَضِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِقَوْلِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ


پسندیده است خدایا از تو خواهم به حق همه سخنانت خدایا از تو خواهم به حق


مَساَّئِلِک بِاَحَبِّها اِلَیک وَکلُّ مَساَّئِلِکَ اِلَیکَ حَبیبَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک


محبوبترین خواسته هایت پیش تو گرچه همه خواسته هایت پیش تو محبوب است خدایا از تو خواهم به حق


بِمَساَّئِلِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ شَرَفِک بِاَشْرَفِهِ وَکلُّ شَرَفِکَ


همه خواسته هایت خدایا از تو خواهم به حق شریفترین مراتب شرفت با اینکه تمام مراتب آن


شَریفٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِشَرَفِک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ


شریف است خدایا از تو خواهم به همه مراتب شرفت خدایا از تو خواهم به حق


سُلْطانِک بِاَدْوَمِهِ وَکلُّ سُلطانِکَ داَّئِمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِسُلْطانِک


ابدى ترین مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاویدان است خدایا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت


کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ مُلْکک بِاَفْخَرِهِ وَکلُّ مُلْککَ فاخِرٌ اَللّهُمَّ


خدایا از تو خواهم به حق گرانمایه ترین مراتب فرمانرواییت گرچه تمام مراتب فرمانرواییت گرانمایه است خدایا


اِنّى اَسْئَلُک بِمُلْکک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ عُلُوِّک بِاَعْلاهُ وَکلُّ


از تو خواهم به همه مراتب فرمانرواییت خدایا از تو خواهم به والاترین مقام بلندت گرچه همه


عُلُوِّکَ عالٍ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِعُلُوِّک کلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ


مراتب آن والاست خدایا از تو خواهم به همه مراتب بلندیت خدایا از تو خواهم به حق


مَنِّک بِاَقْدَمِهِ وَکلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِمَنِّک کلِّهِ اَللّهُمَّ


قدیمترین نعمتت گرچه همه نعمتهایت قدیم است خدایا از تو خواهم به حق نعمتهایت خدایا


اِنّى اَسْئَلُک مِنْ آیاتِک بِاَکرَمِها وَکلُّ آیاتِکَ کریمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى


از تو خواهم به حق گرامى ترین آیاتت گرچه همه آیات تو گرامى است خدایا از تو


اَسْئَلُک بِآیاتِک کلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشَّاْنِ


خواهم به حق همه آیاتت خدایا از تو خواهم بدانچه در آنى از شاءن


وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُک بِکلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها اَللّهُمَّ اِنّى


و مقام و بزرگى واز تو خواهم به هر شاءن و مقامى جدا و بهر بزرگى جداگانه خدایا از تو


اَسْئَلُک بِما تُجیبُنى [بِهِ] حینَ اَسْئَلُک فَاَجِبْنى یا اَللّهُ


خواهم به آنچه اجابت کنى دعایم را هنگامى که از تو خواهم که اجابت کنى اى خدا


 پس هر حاجت که دارى از خدا بطلب که البتّه برآورده است.


سیره آیت الله علامه طباطبایی(ره) در ماه مبارک رمضان :

ماه مبارک رمضان تا صبح بیدار بودند. مقید بودند دعای سحر را با افراد خانواده بخوانند و پیش از ماه رمضان از همسایه ها اجازه می گرفتند که اگر برای سحر خواب ماندند آنها را بیدار کنند. ایشان در درس تفسیرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال به یاد ندارم که شب های ماه رمضان را خوابیده باشم. علامه حسن زاده آملی می نویسد: وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی(ره) تشرف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود: آقا دعای سحر حضرت امام باقر(ع) را فراموش مکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حور و غلمان نیست. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است.ماه خیر وبرکت به شما روی اورده است ازان بهره کافی را ببرید تا رستگار شوید ماه با فضیلت که نفس کشیدن وخواب ان هم عبادت است

See the source image


دراین ماه با ذکر ویاد فراوان خدای تعالی خود را زنده کنیید

See the source imageSee the source image

ام سلمه رضی الله عنها می گوید:
بیشترین دعای پیامبر صلّ الله علیه و آله و سلم این دعا بود:
یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك " ..
ای گرداننده ی دلها: قلب من را بر دین خود استوار و ثابت بگردان"
See the source image

عکس های ناب از  لحظه های شگفت انگیز


Image result for یوسف نورایی مطلق


هرکس بیشتر بداند بیشتر از خدا میترسد ترس وخشیت الهی ازمعرفت الهی سرچشمه میگیرد هرچه معرفت بیشتر خداترسی بیشتر است

ترس وخشیت ازخدا دریک کفه ومعرفت درکفه دیگر همدیگر را نگه داشته اند تا این موازنه تعادل خود را حفظ کند معرفت خدایی از چشمه ای بنام علم ودانش مشروب میشود جلال الدین مولوی در این رابطه حکایت زیبایی بیان کرده است او درکتاب مثنوی بیان کرده است

روستایی گاوی در اخور داشت شیری وارد اخور شد وگاو را خورد وهمان جا استراحت کرد روستایی هر شب نیمه شب بلند می شد وچون درقدیم طویله ها تاریک بود فقط در تاریکی دستی به بدن گاو می مالید تا مطمئن شود که دزد گاو رانبرده است  ان شب نیز به گمان اینکه گاو را دزد نبرده است وارد طویله شد ودر ان تاریکی دست بر اعضای شیر می مالید شیر خنده ای کرد ودر دل خود گفت دراین تاریکی این مرد مرا به جای گاو خود پنداشته است اگر ذره ای روشنایی در این طویله اشکار میشدی وجلال جبروت ما را میدید زهره اش از ترس میترکید حال حکایت انسان وخدا در دنیا نیز همین طور است در ظلمات دنیا ما از خدا غافلیم وجلال وجبروت وعظمت او را درک نمی کنییم در حالی که خداوند در کور طور بر موسی و70نفر از بزرگان بنی اسرائیل تجلی کرد وکوه طور ذره ذره شد وموسی وان هفتاد نفر از ترس بی هوش شدند طوری که بعدا به موسی گفتند هرفرمانی از سوی یهوه خدای بنی اسرائیل برتو نازل میشود ما ایمان داریم فقط نمیخواهیم یکبار دیگر یهوه را با چشمان خود ببینیم

دست می ما لید بر اعضای شیر                گاه پهلو گاه بالا گاه زیر

شیر  گفت گر روشنی افزون بدی      زهره اش بدریدی دل خون شدی

حق همی گوید که ای مغرور کور        نی زنامم پاره پاره گشت طور

هرچه معرفت بیشتر باشد ترس ازخدای تعالی افزون تر است یک کودک را بنگر نزدیک اتش بگذار بدون هیچ هراسی به سوی اتش میرود در لبه پرتگاهی باشد به سوی ان میرود جسارت وتهور او از روی جهالت است هرچه انسان جاهل تر باشد تهور وبی باکی او در مقابل خدای تعالی برای انجام گناهان بیشتر است وخداترسی وتقوی او کمتر است این همه در قران خدای تبارک وتعالی بشر را نهیب داده است افلا یعقلون ای بی عقل ها ای کله پوک ها ای بی شعور ها ...این کلمه یک کلمه توهین امیز است که جاهلان را مورد عتاب خود قرار داده است انما یخشی الله من عباده العلماء  منظور خدای تعالی فقط اخوند یا روحانی نیست بلکه منظور خدای تعالی هرکس که اگاهی وعلم بیشتری دارد خدا ترسی وتقوی او بیشتر است هرچند به معنای ظاهری بیشتر علماء دینی هستند که در خدا ترسی بر دیگران مقدم هستند هر چه جهل ادمی بیشتر باشد تقوی وخداترسی ادمی کمتراست چون جهل ظلمات ایجاد میکند وظلمات غفلت در پی دارد واین غفلت ادمی را بدبخت میکند هرگاه قران را قرائت کردی وبه کلمه افلا یعقلون برخورد کردی یعنی ای ادم نفهم ازخواب غفلت بیدار شو وظلمات دنیا ترا فریب ندهد که در برابر پروردگارت مغرور گشته واز خود تهور وبی باکی نشان بدهی ودر محضر او معصیت بکنی وبدبخت بشوی رستگاری ادمی در سایه علم ومعرفت است واین درخت علم است که تقوی میوه وثمره ان است   فاعتبروا یا اولی الابصار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک ابزار رایگان وبلاگ clock web -->